Om oss

Rosells är specialiserade på plåtslageri och ventilationssystem. Våra kunder finns i huvudsak inom industri- och affärsfastigheter. Kunskap om både plåtslageri och ventilationsteknik ger oss möjligheter att ta fram unika och skräddarsydda lösningar.

Vi levererar luftbehandlingssystem och byggnadsplåtslageri till SSAB Tunnplåt, Stora Enso Kvarnsveden, Stora Enso Grycksbo, Borlänge kommun m fl. Kvalificerade arbeten som nya koppartak på kyrkorna i Stora Tuna, Älvdalen samt Årsunda har utförts av våra skickliga yrkesmän.

Kurt Rosell startade Bröderna Rosells Plåtslageri 1954. Idag driver och utvecklar vi vår fars verksamhet vidare. Vi gör det tillsammans med våra cirka 20 anställda i egna lokaler på Islingbyvägen 77, strax utanför Borlänge centrum.

Vår erfarenhet är vår styrka. Med den formar vi framtiden.

Företaget

Plåtslageri

Rosells startade sin verksamhet som ett plåtslageri. Idag utgör detta ungefär hälften av verksamheten. Förutom traditionellt plåtslageri i galvaniserad och färgbelagd plåt på tak och fasader, arbetar vi även med kvalificerade arbeten i material som koppar och zink. Fortlöpande kontroll av tak och skyddsanordningar utförs efter önskemål.

Plåtslagare Plåt

Ventilation

Höga krav på inomhusmiljön förutsätter en kompetent installatör av luftbehandlingssystem. Rosells utgår från nyttjarens önskemål och skapar en lösning som är både kostnadseffektiv och behovsanpassad. Teknisk kompetens, erfarenhet och bra samarbetspartners är grunden för att skapa en effektiv klimatanläggning.

Ventilation

Service

Hur automatisk en klimatanläggning än är så måste den skötas för att kunna utnyttjas till fullo. Efter färdig installation utbildar Rosells användarens personal teoretiskt och praktiskt. När garantitiden gått ut kan våra kunder använda Rosells kompetens som erfarenhetsbank vid tekniska frågor.

Vi erbjuder naturligtvis komplett skötsel och underhåll av tekniska installationer. Fortlöpande avtal upprättas på den nivå som kunden önskar.

Service

Verkstad

Finns inte produkten skapar vi den åt våra kunder. I vår egen verkstad klipper och bockar vi material upp till 4 mm tjocklek. Rostfritt, aluminium eller kallvalsad plåt spelar ingen roll. Svetsning med TIG och båge eller kapning av profilrör är vardagsmat för våra anställda.

Rosells kompetens inom rostfritt och aluminium samt lättare smideskonstruktioner innebär att våra kunder alltid får väl anpassade helhetslösningar.

Plåtslagare Verkstad

Kvalite & Miljö

Miljökrav gäller de faktorer som påverkar vårt liv. Det handlar om mat och vatten, utsläpp och föroreningar, fokus har allt mer flyttats till vårt dagliga liv. Det gäller att använda material och metoder som medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Rosells har en viktig roll i alla frågor som rör närmiljön. Kvalitetskontrollerade ventilationssystem och material som inte frestar på miljön är självklarheter för oss. Vi arbetar därför enligt vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Stora Tuna kyrka Fotboll ISO 14001

Bakgrund

Rosells startades 1954 när Kurt Rosell bestämde sig för att börja arbeta i egen regi. Då var verksamheten framför allt inriktad på traditionellt plåtslageri. Verksamheten startade i källaren i familjens hus, bara några hundra meter från dagens verkstad i Söpnarby i Borlänge.

Dit flyttade man redan 1956. Då hade Kurts bror Henry också börjat arbeta i företaget. Det har alltså varit bröderna Rosells från start. 1960 fick Rosells första uppdraget från SSAB Tunnplåt, dåvarande Domnarvet. En stor leverantör blev därmed en viktig kund.

Plåtslagare Bakgrund